Displaying posts published in

juli 2013

Driftmelding.

Det er lagt ut to oppdateringer i de siste dagene, underkategorier på avvik er oppdatert og en feil i møte-modulen er fikset.

Forenklingene i aksjeloven, sikrer nyetableringer.

Enklere oppstart og drift. Det lempes på kravet til fysiske styremøter ved at det blir opp til styret selv å bestemme hvordan styresaker skal behandles, aksjel. § 6-19. http://www.narf.no/templates/Page.aspx?id=12727&epslanguage=no Løft HMS sitt system er tilpasset dette punktet. Generalforsamling, styremøter og driftsmøter kan organiseres digitalt ved og bruke møte-modulen vår. Løft HMS forenkler hverdagen til bedriftene, […]