Displaying posts published in

april 2015

Endringer i arbeidsmiljøloven kapittel 10

Endringene i regjeringen og stortingspolitikken har medført endringer i arbeidsmiljøloven. Lov og forskrift er i utgangspunktet godt vurderte tiltak, og revisjon er fornuftig. Alle igangsatte tiltak må så prøves og revideres etter att arbeidslivet har fått erfare effekten av endringene. De siste endringene i arbeidsmiljøloven blir i media presentert som kritiske og omfattende. Arbeidsmiljøloven endres […]