Displaying posts published in

juni 2015

Å spise på restaurant skal ikke være risikosport.

Matttilsynet innfører kvalitetmerking.   Merkeordningen har vært en suksess i Danmark og England. Antallet matskandaler er kraftig redusert der etter innføringen, ordningen har vært testet ut i Norge og er nå innført. Matttilsynet har endret organisasjonsform og arbeidsmetoder for å få luket ut synderne. Offentlige pålegg har ikke fungert som ønsket, den nye merkingen på […]