Displaying posts published in

september 2017

Hva signaliserer egentlig frustrasjon i medarbeidergruppen?

Ledere kan oppleve ansatte som frustrerer. Det kan oppleves som om det frustreres over småting og bagateller. Det oppleves også som frustrasjon i en gruppen senker produktiviteten. Hvorfor blir frustrasjonen større en fokuset på løsninger? Hvorfor frustreres det over en pappeske som ligger på gulvet, når løsningen er å plukke den opp for så å […]