Å spise på restaurant skal ikke være risikosport.

Matttilsynet innfører kvalitetmerking.

Mattilsynet smillys farger

 

Merkeordningen har vært en suksess i Danmark og England. Antallet matskandaler er kraftig redusert der etter innføringen, ordningen har vært testet ut i Norge og er nå innført.

Matttilsynet har endret organisasjonsform og arbeidsmetoder for å få luket ut synderne. Offentlige pålegg har ikke fungert som ønsket, den nye merkingen på døren til spisesteder blir veldig synlig for gjestene, noe som gjør at de kan velge bort verstingene.

Synd ordningen ikke tar for seg alle aktører, men kun noen utvalgte grupper foreløpig.

Talspersoner i bransjen ønsker ikke dette velkommen, det henger samen med at de ikke er kjent med omfang og hvor alvorlige konsekvensene er for gjestene.

Dårlig omdømme, redusert konkurransekraft, konkurs og tap av arbeidsplasser ser ut til å være konsekvenser som svært mange restauranteiere, ikke tenker over i den daglige driften.

 

ABC bilde

 

 

 

Nettavisen bilde

Leave a Response