Displaying the most recent of 20 posts written by

bobhms

Hva signaliserer egentlig frustrasjon i medarbeidergruppen?

Ledere kan oppleve ansatte som frustrerer. Det kan oppleves som om det frustreres over småting og bagateller. Det oppleves også som frustrasjon i en gruppen senker produktiviteten. Hvorfor blir frustrasjonen større en fokuset på løsninger? Hvorfor frustreres det over en pappeske som ligger på gulvet, når løsningen er å plukke den opp for så å […]

Å spise på restaurant skal ikke være risikosport.

Matttilsynet innfører kvalitetmerking.   Merkeordningen har vært en suksess i Danmark og England. Antallet matskandaler er kraftig redusert der etter innføringen, ordningen har vært testet ut i Norge og er nå innført. Matttilsynet har endret organisasjonsform og arbeidsmetoder for å få luket ut synderne. Offentlige pålegg har ikke fungert som ønsket, den nye merkingen på […]

Endringer i arbeidsmiljøloven kapittel 10

Endringene i regjeringen og stortingspolitikken har medført endringer i arbeidsmiljøloven. Lov og forskrift er i utgangspunktet godt vurderte tiltak, og revisjon er fornuftig. Alle igangsatte tiltak må så prøves og revideres etter att arbeidslivet har fått erfare effekten av endringene. De siste endringene i arbeidsmiljøloven blir i media presentert som kritiske og omfattende. Arbeidsmiljøloven endres […]

Hva er egentlig et IK-system?

Er det godt nok å fokusere på gode produkter? Er den flinke kokken flink, når han produserer god mat? Vi som forbrukere lar oss påvirke av lokaler, atmosfære og renomme til kokken når vi vurdere kvaliteten. For noen produsenter så dreier produkt kvaliteten seg like mye om produktets status og kundens statusopplevelse som produktets kvaliteter […]

Hva er egentlig et HMS-system?

Arbeidsmiljøloven §3-5, påpeker at det er plikt for gjennomføring av HMS-kurs, hva da med HMS-system? Hva skal vi med HMS-kurs hvis vi ikke har HMS-system. Det er flere lover, forskrifter og godkjenningskrav som påpeker produsentens ansvar i forhold til systematisk arbeidsform og risikoanalyser av produksjonen av varen eller tjenesten for og sikre sluttbrukeren. Hva da […]

Hvem skal ha HMS-kurs?

Arbeidsmiljøloven §3-5 påpeker at det er plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse- miljø- og sikkerhetsarbeid, denne plikten er personlig og kan ikke delegeres. HMS og IK-kravene stammer opprinnelig fra fabrikktilsynsloven 1893, senere arbeidsmiljøloven 1936 og internkontrollforskriftene 1997 (rev. 2013). Dette burde være godt kjent, men det er det ikke. Årsaken til dette […]

Erfaring er den eneste sikre kilden til kunnskap.

Visuell presentasjon av erfaringer er viktig for å endre negative mønster i varer og tjenesteproduksjon. Visualisering av erfaringer er en gammel teknikk som primstaven er et godt eksempel på. Registrering av avvik er kunnskapsinnsamling, etter innsamling så er det viktig og sammenstille erfaringene i en visuell oversikt for og kunne prioritere riktig. Det er ikke […]