Displaying posts categorized under

OM Løft HMS AS

Hva er egentlig et HMS-system?

Arbeidsmiljøloven §3-5, påpeker at det er plikt for gjennomføring av HMS-kurs, hva da med HMS-system? Hva skal vi med HMS-kurs hvis vi ikke har HMS-system. Det er flere lover, forskrifter og godkjenningskrav som påpeker produsentens ansvar i forhold til systematisk arbeidsform og risikoanalyser av produksjonen av varen eller tjenesten for og sikre sluttbrukeren. Hva da […]

Erfaring er den eneste sikre kilden til kunnskap.

Visuell presentasjon av erfaringer er viktig for å endre negative mønster i varer og tjenesteproduksjon. Visualisering av erfaringer er en gammel teknikk som primstaven er et godt eksempel på. Registrering av avvik er kunnskapsinnsamling, etter innsamling så er det viktig og sammenstille erfaringene i en visuell oversikt for og kunne prioritere riktig. Det er ikke […]

Røysheim Hotell

Røysheim Hotell er miljøfyrtårn sertifisert. Sertifiseringen er gjennomført med HMS og IK-systemer fra www.lofthms.no Kravene til sertifisering er krevende for bedrift og system. HMS og IK-systemene våre holder høystandard, det samme gjør program og kundeoppfølging.

Oppdatering av hovedsiden.

Hovedsiden er oppdatert med nye produkter, produkt beskrivelser og produkt detaljer. Se www.lofthms.no for mer informasjon.

Funksjoner i Løft HMS-systemet innlogging, brukerens side og enkelte årshjul-funksjoner.

Etter innlogging så vises kundens og brukerens egne områder. Mappene til venstre; Internkontroll, HMS-håndbok og møter, lar brukeren jobbe med de aktuelle temaene. Her er det tre faner som er viktige: mine meldinger, kontrollpanel og mine detaljer. Mine meldinger: her kommer det inn meldinger om avvik, lesebekreftelser, nye sjekklister, rutiner og møter. Kontrollpanel: her er […]

Nytt styre i Løft HMS AS.

Ny styreformann og nytt styremedlem har tilrådt i Løft HMS AS. Lars Petter Forberg og Håkon Garstad har tilrådt som styreformann og styremedlem, vi ønsker det nye styre velkomen.

For prosjekt.

For prosjektet fra Inbusiness, er ferdig, 24. november 2012, presentert i form av video, dette ser bra ut, HMS-kalenderen er nå blitt til årshjulet, årshjulet blir en sentral funksjon for alle moduler.