Erfaring er den eneste sikre kilden til kunnskap.

Visuell presentasjon av erfaringer er viktig for å endre negative mønster i varer og tjenesteproduksjon.

Visualisering av erfaringer er en gammel teknikk som primstaven er et godt eksempel på.

Registrering av avvik er kunnskapsinnsamling, etter innsamling så er det viktig og sammenstille erfaringene i en visuell oversikt for og kunne prioritere riktig. Det er ikke sikkert at det er de avvikene som er mest statistisk markante som må prioriteres først, prioriteringsrekkefølgen settes etter en kombinasjon av statistikk og risikovurdering.

Dette kan høres komplisert ut; økonomiske risikoer gjøres i forhold til økonomisk verdier. Dette kan vi lett relatere til med spørsmålet: hvor taper vi mest penger?

En annen måte og tenke risiko på er i forhold til kunder. Hvor og når utgjør produktet eller tjenesten vår største risiko for kunden? I en slik vurdering så er det viktig og forstå systematikken i HACCP eller ROS arbeidsmetodikken. I denne arbeidsformen så må produksjonslinjen gjennomgås og risikoer analyseres. Analyse verdiene er tall eller referanser til forskrifter eller lover, dette kan vi også relatere til når det blir presentert på en fornuftig måte.

Skal vi få til og bruke de kollektive erfaringene vi har fra vår produksjon på en kvalitativ måte, så er det viktig at vi behandler og presenterer erfaringene korrekt for og kunne prioritere våre investeringer i de problemløsningene som gir best mulig økonomisk avkastning. Altså en produksjon med færrest mulige problemer.

Kvalitativ kunnskap basert på erfaringer er en viktig ressurs i våre daglige økonomiske vurderinger.

Bob van Dam

Daglig leder Løft HMS AS

 

Leave a Response