Forenklingene i aksjeloven, sikrer nyetableringer.

Enklere oppstart og drift.

Det lempes på kravet til fysiske styremøter ved at det blir opp til styret selv å bestemme hvordan styresaker skal behandles, aksjel. § 6-19.

http://www.narf.no/templates/Page.aspx?id=12727&epslanguage=no

Løft HMS sitt system er tilpasset dette punktet. Generalforsamling, styremøter og driftsmøter kan organiseres digitalt ved og bruke møte-modulen vår. Løft HMS forenkler hverdagen til bedriftene, senker terskelen for og møtes, samt redusere kostnad og tidsbruk ved fysiske møter.

Leave a Response