Funksjoner i Løft HMS-systemet innlogging, brukerens side og enkelte årshjul-funksjoner.

Bilde 1

Etter innlogging så vises kundens og brukerens egne områder.

Mappene til venstre; Internkontroll, HMS-håndbok og møter, lar brukeren jobbe med de aktuelle temaene. Bilde 2

Her er det tre faner som er viktige: mine meldinger, kontrollpanel og mine detaljer.

  • Mine meldinger: her kommer det inn meldinger om avvik, lesebekreftelser, nye sjekklister, rutiner og møter.
  • Kontrollpanel: her er kunde og brukeren sin informasjon, standardavtale-vilkår samt at avvikstyper kan endres her.
  • Mine detaljer: er brukerens egne detaljer, her styres passord og e-postadressen som meldingene skal komme til.
  • Admin- brukere styrer rettigheter til brukerne i bedriften.
  • Årshjulet er sentralt i systemet, hit kommer alle sjekklister og møter.

Bilde 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dette Årshjulet er det lagt inn forskjellige sjekklister og møter. Disse velges i en base for standard-skjemaer, legges så opp på en dato med en ansvarlig person for gjennomføring. Når den som er ansvarlig har åpnet listen, så åpnes en rutine med avkrysnings bokser som må hakes ut for hvert enkelt moment. Brukerne som er blitt tilegnet sjekklisten, signerer at rutinen er gjennomført ved å jobbe med sjekklisten og signerer via sin egen innlogging.

Eksempel: Bilde 5

 

 

 

 

 

I desember eller januar kan sjekklister legges opp for hele året. Alle mentale huskelapper om sesonger, kontrollrutiner og møter kan planlegges likt med økonomiske aktiviteter i budsjettsammenheng.

I neste omgang skal jeg ta for meg internkontroll systematikken.

Leave a Response