Hva er egentlig et IK-system?

Er det godt nok å fokusere på gode produkter?

Er den flinke kokken flink, når han produserer god mat? Vi som forbrukere lar oss påvirke av lokaler, atmosfære og renomme til kokken når vi vurdere kvaliteten. For noen produsenter så dreier produkt kvaliteten seg like mye om produktets status og kundens statusopplevelse som produktets kvaliteter og funksjon.

Det er ikke sikkert at produktet er trygt, dette ser vi mange eksempler på i media. Råvarer og ferdige produkter blir underveis i produksjonsløpet utsatt for kvalitetsforringelser og sluttbrukeren blir skadelidende.

Et IK-system er et fagbasert system med dokumenter og rutiner som beskriver produksjonsløpet, systemet skal redusere risikoene for produkt, ansatte og sluttbrukere.

I IK-fagsystem så er det i hovedsak:

–          Oppslag

–          Rutine beskrivelse

–          Produksjonslogg

–          Avvikssystem

–          Risikoanalyse

En risikoanalyse utføres etter ROS eller HACCP-prinsippet og er en årlig revisjon av dokumentenes rutiner, hvordan operatøren utfører rutinene i praksis, samt erfaringer fra avvikssystemet og endringer i driften. Dette bør gjennomføres en gang i året og er en fin øvelse som resultater i en rapport som skal gjøres tilgjengelig for alle ansatte, ledergruppen og styre.

Bob van Dam
Daglig leder Løft HMS AS

Leave a Response