Hva signaliserer egentlig frustrasjon i medarbeidergruppen?

Ledere kan oppleve ansatte som frustrerer. Det kan oppleves som om det frustreres over småting og bagateller. Det oppleves også som frustrasjon i en gruppen senker produktiviteten.

Hvorfor blir frustrasjonen større en fokuset på løsninger? Hvorfor frustreres det over en pappeske som ligger på gulvet, når løsningen er å plukke den opp for så å kaste den i søpla? Er ikke problemet løst da, uten at en leder må kalle inn til møte for å løse opp i saken, eller irettesette den medarbeideren som tilfeldigvis slapp esken på gulvet.

 

Frustrasjon kan være et uttrykk for kommunikasjon, mangel på kommunikasjon, manglende fremdrift eller utløses av usikkerhet.

Å angripe frustrasjonen er lite effektivt. Vi må se hva de underliggende årsakene er, samt unngå å fordømme uttrykksmåten. Behandles symptomene, og ikke årsaken, kan arbeidsmiljøet forverres og produktiviteten synker ytterlige.

Frustrasjon kan også gjelde helt andre ting, det kan eksempelvis være livssituasjonen til den enkelte ansatte som utløser frustrasjon på arbeidsplassen eller usikkerhet rundt egen jobbsikkerhet.

 

I alle ansatte grupper vil det i relasjonene mellom to eller flere personer før eller siden, oppstå et problem eller en blokkering. Da kan irritasjon, sinne og frustrasjon oppstå, produktiviteten synker og fokuset til den enkelte ansatte og gruppen flyttes fra løsningsorientert til konfliktorientert, fronter skapes og allianser bygges på stridstemaer og negativitet.

Frustrasjon er en uttrykksform som må aksepteres i alle organisasjoner og samarbeidsformer. I beste fall er den over i det øyeblikket den er uttrykt, i verste fall skaper den grobunn for konflikter som ikke er løsbare.

 

I kontakten mellom leder og ansatt, så har leder en klar rolle i forhold til å lytte til frustrasjonen samt forsøke å lede den ansattes fokus over på løsning. Dette fordrer imidlertid at lederen selv ikke er problemet, gjelder den ansattes frustrasjon manglende fremdrift så er dette ett klart lederansvar.

De som best kan løse årsaken til frustrasjon er ansatte gruppen selv, det fordrer at frustrasjonsnivået er håndterbart eller at leder evner og lede gruppen videre til løsning.

En god arbeidsform er at det utfordres til å sette ord på spesifikke problemstillinger slik at fokuset rettes mot reelle driftsrelaterte problemer, samt hvordan problemstillingene kan løses.

 

En handlingsplan med sak, mulig løsning/tiltak, frist og ansvarlig, vil kunne løse mye. Handlingsplanen må aktivt benyttes som saksliste og referat. Arbeidsformen er åpen og vil gi alle innsyn.

Det som er viktig å informere om i slike prosesser er at saker som blir tatt opp kan være alt fra enkle økonomiske saker til investeringssaker som havner i neste års budsjettprosess. Eller at sakene er urealistiske i forhold til bedriftens økonomiske kapasitet og derfor ikke blir jobbet videre med. Altså et begrunnet avslag.

Bob van Dam

Dagligleder Løft HMS AS

 

Leave a Response