Hvem skal ha HMS-kurs?

Arbeidsmiljøloven §3-5 påpeker at det er plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse- miljø- og sikkerhetsarbeid, denne plikten er personlig og kan ikke delegeres.

HMS og IK-kravene stammer opprinnelig fra fabrikktilsynsloven 1893, senere arbeidsmiljøloven 1936 og internkontrollforskriftene 1997 (rev. 2013). Dette burde være godt kjent, men det er det ikke.

Årsaken til dette er sammensatt. Noe kan skyldes at konsekvensene for og ikke ha HMS og IK-arbeidet i orden er for milde, det er først når det skjer en ulykke at konsekvensene blir tydelige. Det sterkeste virkemidlet er det media som har i form av tap av omdømme for bedrift og bedriftsleder.
En annen årsak kan være at skolene ikke tar for seg dette temaet godt nok, hvorfor er det ikke obligatorisk i alle studier? Vi utdanner og omskolerer ledere, men legger ikke vekt på lovpålagt arbeidsform?
Hvem skal ha hvilket kurs?

  • HMS-kurs for ledere er ofte et 8 timers kurs, noen anbefaler 40 timers verneombud kurset.
  • HMS-kurs for verneombud og AMU medlemmer er et 40 timers kurs.

Arbeidstilsynets veileder best nr. 588: Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø og sikkerhetsarbeid sier noe om opplæring og innhold.
Kravet om innhold er i overskrifter:

  • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter.
  • Systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid.
  • Arbeidsmiljøfaktorer.
  • Arbeidsmiljø og arbeids-relasjoner.
  • Inkluderende arbeidsliv.

Søker du på HMS-Kurs så finner du mye, mange tilbyr dette i nettform og telefonselgeren sier at dette gjennomfører du på 2 timer, samtidig som selgeren påpeker at det er lovstridig og straffbart og ikke gjennomføre kurset. Det er ikke straffbart og ikke ha HMS-kurs, men du får pålegg fra Arbeidstilsynet om og gjennomføre et kurs. Opprettholder du ikke pålegget kan du bli bøtelagt.
I Danmark så er det krav om at kursholdere skal være godkjent og ha godkjente kursopplegg, dette kommer forhåpentligvis i Norge også.

Gjennomføringen av kurset er for de fleste bedrifter en stor kostnad; kurs, lønn, reise og opphold, samt fraværet av nøkkelpersoner i bedriften. Dette er problemstillinger som bedriftene bør utfordre næringshager og næringsforeninger på. Utfordre de på og organisere kurs i nærområdet, større bedrifter kan leie egen kursholder til og holde bedriftsinterne kurs, det har en større kunnskapsmessig overføringsverdi en et 2 timers online kurs.

Bob van Dam
Daglig leder Løft HMS AS

Leave a Response