Løft HMS AS får tilsagn om støtte fra Innovasjon Norge, 21. september 2012.

Etter en lang og omfattende prosess med mye nytt og sette seg inn i, kom det positive svaret fra Innovasjon Norge, som vi hadde håpet på.

I sluttfasen, fikk vi god hjelp fra Frode Laustad, Frode jobber som næringsutvikler i Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal og var med som icebreaker

Leave a Response