Nytt styre i Løft HMS AS.

Ny styreformann og nytt styremedlem har tilrådt i Løft HMS AS. Lars Petter Forberg og Håkon Garstad har tilrådt som styreformann og styremedlem, vi ønsker det nye styre velkomen.

Leave a Response