HMS-modulen er snart ferdig.

HMS-modulen er ferdig fra Inbusiness, før lansering må de grunnleggende HMS-dokumentene tilpasses systemet, håper og være salgsklar i midten av februar.

IK-modulen og møte-modulen kommer fortløpende i slutten av mars.

Nytt styre i Løft HMS AS.

Ny styreformann og nytt styremedlem har tilrådt i Løft HMS AS. Lars Petter Forberg og Håkon Garstad har tilrådt som styreformann og styremedlem, vi ønsker det nye styre velkomen.

For prosjekt.

For prosjektet fra Inbusiness, er ferdig, 24. november 2012, presentert i form av video, dette ser bra ut, HMS-kalenderen er nå blitt til årshjulet, årshjulet blir en sentral funksjon for alle moduler.

Løft HMS AS inngår utviklings avtale med Inbusiness AS, 5. november 2012.

Etter en lengre runde i tenkeboksen og flere arbeidsmøter, velger vi og gå videre med Inbusiness AS, de har lang og bred erfaring fra tilsvarende prosjekter med utvikling av webapplikasjoner samt gode referanser fra tidligere kunder.

Løft HMS AS får tilsagn om støtte fra Innovasjon Norge, 21. september 2012.

Etter en lang og omfattende prosess med mye nytt og sette seg inn i, kom det positive svaret fra Innovasjon Norge, som vi hadde håpet på.

I sluttfasen, fikk vi god hjelp fra Frode Laustad, Frode jobber som næringsutvikler i Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal og var med som icebreaker

Stifting av Løft HMS AS

Løft HMS AS ble etablert 30.juni 2012.